Spelend Schrijven

Schrijven
De eerste universele methode om onze gedachten te beschrijven en vast te leggen, overdraagbaar tot zelfs na onze eigen levens. Bovendien instrumenteel in de ontwikkeling van fijn motorieke vaardigheden en bouw en onderhoud van geheugenfuncties.

Niet alleen schrijven zelf, ook het spel met taal – hetzelfde zeggen met verschillende bewoordingen of verschillende zaken beschrijven met vergelijkbare – komt aan de orde. Het verwoorden en visualiseren van gedachten en observaties, ideeen delen met anderen.
En, dus, schrijven zelf. Het ontwikkelen van je eigen handschrift is een exponent van je persoonlijkheid. Het teruglezen van goed geformuleerde, duidelijk gevisualiseerde gedachten, biedt ruimte voor reflectie.
Het geeft tevens een visuele versie van jegedachte, een extra ingang naar de opgeslagen informatie: een – spreekwoordelijk –  geheugensteuntje.

Met onderstaand formulier kunt u registreren, na betaling is de registratie afgerond.

Registreer

Beginselen van fotografie
Teken de wereld