Kunstiviteiten

Creativiteit

Ontdek dat je bestaande objecten kan (na)maken, kan combineren tot nieuwe objecten. Met eenvoudige huis-tuin-en-keuken materialen, een druppel verbeelding en een mespuntje creativiteit, moedigen we deelnemers aan hun ideeën te materialiseren.

Het belang van creativiteit is niet beperkt tot artistieke expressie, het is onontbeerlijk voor wetenschap, wiskunde en sociaal emotionele vaardigheden. Het bouwt zelfvertrouwen en bevestigt zelfstandig probleem oplossend denken. Creatieve mensen kunnen makkelijker omgaan met nieuwe ideeën en technologieën en nieuwe mogelijkheden onderkennen en benutten.

Met onderstaand formulier kunt u registreren, na betaling is de registratie afgerond.

Muziek meester
Van Wiskunde naar Wiskunstig