Beginselen van fotografie

Tekenen met licht

In de letterlijke vertaling zie je waarom fotografie , net als tekenen, begint met observeren en begrijpen wat je observeert. Zowel het spel waarmee schaduw en licht onze zichtbare wereld bouwen, als de dynamische interactie van dat spel met onze emotionele wereld, bepalen de principes van beide kunstvormen. Pas bij de vertaling van virtueel naar visueel beeld scheiden de wegen.

Een fotograaf perst die vertaling in de tijd tussen observatie en de druk op de knop waarmee hij het beeld vangt. Alle bepalende factoren worden voortdurend beoordeeld, bijgesteld en getest, in een razendsnel repeterend proces, tot de sluiter wordt ontspannen.
Een studio biedt de fotograaf de ruimte het proces weloverwogen in te richten voor het beste resultaat. Spelend met licht vormt hij een beeld uit schaduw en reflectie vóór hij het vastlegt.
Ons digitale tijdperk heeft de mogelijkheden voor bewerking achteraf dramatisch vergroot. Een programma als Photoshop biedt niet alleen een volledig uitgerustte ‘donkere kamer’, maar voegt gereedschap toe, dat voorheen moeilijk voorstelbaar was.

De activiteiten in deze workshop introduceren de deelnemers in de basisprincipes van fotografie. Spelend met licht, projecties, vormen en kleuren, de constructie van optische hulpmiddelen als kijkdoos, camera obscura en telescoop, leggen de kleuters de basis voor het begrip van gevorderde concepten. Wanneer mogelijk, wordt verworven kennis vertaald naar de hedendaagse realiteit van camera en computer.

 

Van Wiskunde naar Wiskunstig
Spelend Schrijven