Creatieve Sessies

Kom Spelen op onze Open Dag in Het Koorenhuis in Den Haag!

U bent met u hele familie welkom om onze Creatieve Workshops te proberen.
Op zaterdag 14 maart demonstreren we diverse activiteiten en materialen.

Bouw je eigen speelgoed van huis, tuin en keuken materialen en nieuw aangeleerde vaardigheden.

Ontdek het alfabet en de avonturen van schrijven met onze nieuwe serie rijk geïllustreerde Kaligrafie boeken!

Verfijn je kleurtechnieken op onze originele thema kleurplaten.

 

Datum
Zaterdag 14 maart 2020
van 12:30 tot 15:00

Locatie
In het Koorenhuis

address
Prinsegracht 27
2512 EW  Den Haag

Entrance Fee
None

Registreer!

Ik ken een man die een wereld zonder plastic heeft gekend

Ik ken een man die een wereld zonder plastic heeft gekend

Learning how a plastic soup grows in our oceans, how virtually all living creatures eat plastic on a daily basis, it is hard to believe the first plastic grocery bag was introduced in the US in 1979.
Half a lifetime ago. It is difficult nót to know, or be, someone that knows a world without plastic.

Yet most people – while recognizing the problem – consider the plastic soup we brewed, if not irreversible, too big to solve individually. Many companies believe they will lose a competative edge if they package their products in less pretty or more expensive biodegradable materials.

So nothing happens. Everyone waits untill someone else solves the problem. A bit silly, because everybody is that someone. We are the only ones that cán solve the problem, as we created it.
It took a mere 40 years.

Academy Zahara organizes workshops to find a way to make that happen.

Feel at Home 2018

Wederom een goed gevulde dag op de  Feel at Home Fair in Den Haag in 2018.

Robot mechanica

Tollende auto

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Camera Obscura

This “mother of all Cameras” has been around for a while.
First described 400 B.C. by Mozi, a Chinese philosopher,
it is rumored that great painters like Johannes Vermeer
made use of a life-size system featuring the optical principle.
It would explain how they managed some of the
incredible realistic and complicated perspective problems
without being a mathematical prodigy.
In  this workshop pupils experiment with optics,
play with lenses and paper and capture the result with their camera.

Vibranoiden

New activity in development
A simple vibration driven walking robot, as well as it’s senses to navigate life…

Piepschuim planetoide

Kunstiviteiten

Creativiteit

Ontdek dat je bestaande objecten kan (na)maken, kan combineren tot nieuwe objecten. Met eenvoudige huis-tuin-en-keuken materialen, een druppel verbeelding en een mespuntje creativiteit, moedigen we deelnemers aan hun ideeën te materialiseren.

Het belang van creativiteit is niet beperkt tot artistieke expressie, het is onontbeerlijk voor wetenschap, wiskunde en sociaal emotionele vaardigheden. Het bouwt zelfvertrouwen en bevestigt zelfstandig probleem oplossend denken. Creatieve mensen kunnen makkelijker omgaan met nieuwe ideeën en technologieën en nieuwe mogelijkheden onderkennen en benutten.

Met onderstaand formulier kunt u registreren, na betaling is de registratie afgerond.

Alledaagse robotica

Het wonder van [electro]mechanische natuurkunde

Beginnend met eenvoudige experimenten en constructies verkennen deelnemers speels de concepten van gevorderde natuurkunde.

Met alledaagse objecten en materialen bouwen we de basisvormen. Door met simpele – veilige – electronische circuits functionaliteit toe te voegen, worden deze basisvormen zelfstandig opererende eenheden, waar uiteindelijk een droomrobot uit ontstaat.

Een ideale speeltuin voor het aanscherpen van de fijne motoriek, aanjagen van logisch denken, structureren van informatie en visualiseren van abstracte ideeën.

 

Teken de wereld

Observeer de wereld, begrijp wat je ziet en hoe het te visualiseren. Alle visuele kunst begint met hetzelfde proces: de vertaling van een geestesbeeld naar een fysiek beeld dat met anderen kan worden gedeeld. Het eindresultaat, zij het een magisch realistische tekening, een abstract beeld van emotie of grafity cartoon van een idee, komt voort uit hetzelfde ritueel. De dans van immateriële hersengolven en creatieve motorieke vaardigheden tot een kunstwerk.

Begrijpen hoe een vorm onstaat uit schaduw en licht, hoe perspectief die vorm vertekent en hoe natuurlijke wetmatigheden haar onzichtbare delen voorspellen, is net zo onontbeerlijk voor realistische reproductie als kleur, contrast en layout zijn voor het aanbrengen van emotionele waarden.

Aan de creatieve kant bieden methodes en materialen een zee van mogelijkheden om visuele en emotionele effecten te bereiken. Ontdek hoe je de zachtheid van een fluwelen jas suggereert, de wazige zachtheid van een mistige dag, een regenvlaag of stofwolk. Allen worden bepaald door de mogelijkheden van verschillende materialen en media.

De artistieke waarde van het resultaat hangt natuurlijk af van latent talent en individuele interesses van de peuters.
De verworven vaardigheden, observatie, memorisatie en visualisatie, kunnen andere ontwikkelingsgebieden positief beinvloeden.

 

Spelend Schrijven

Schrijven
De eerste universele methode om onze gedachten te beschrijven en vast te leggen, overdraagbaar tot zelfs na onze eigen levens. Bovendien instrumenteel in de ontwikkeling van fijn motorieke vaardigheden en bouw en onderhoud van geheugenfuncties.

Niet alleen schrijven zelf, ook het spel met taal – hetzelfde zeggen met verschillende bewoordingen of verschillende zaken beschrijven met vergelijkbare – komt aan de orde. Het verwoorden en visualiseren van gedachten en observaties, ideeen delen met anderen.
En, dus, schrijven zelf. Het ontwikkelen van je eigen handschrift is een exponent van je persoonlijkheid. Het teruglezen van goed geformuleerde, duidelijk gevisualiseerde gedachten, biedt ruimte voor reflectie.
Het geeft tevens een visuele versie van jegedachte, een extra ingang naar de opgeslagen informatie: een – spreekwoordelijk –  geheugensteuntje.

Met onderstaand formulier kunt u registreren, na betaling is de registratie afgerond.

Registreer

Beginselen van fotografie

Tekenen met licht

In de letterlijke vertaling zie je waarom fotografie , net als tekenen, begint met observeren en begrijpen wat je observeert. Zowel het spel waarmee schaduw en licht onze zichtbare wereld bouwen, als de dynamische interactie van dat spel met onze emotionele wereld, bepalen de principes van beide kunstvormen. Pas bij de vertaling van virtueel naar visueel beeld scheiden de wegen.

Een fotograaf perst die vertaling in de tijd tussen observatie en de druk op de knop waarmee hij het beeld vangt. Alle bepalende factoren worden voortdurend beoordeeld, bijgesteld en getest, in een razendsnel repeterend proces, tot de sluiter wordt ontspannen.
Een studio biedt de fotograaf de ruimte het proces weloverwogen in te richten voor het beste resultaat. Spelend met licht vormt hij een beeld uit schaduw en reflectie vóór hij het vastlegt.
Ons digitale tijdperk heeft de mogelijkheden voor bewerking achteraf dramatisch vergroot. Een programma als Photoshop biedt niet alleen een volledig uitgerustte ‘donkere kamer’, maar voegt gereedschap toe, dat voorheen moeilijk voorstelbaar was.

De activiteiten in deze workshop introduceren de deelnemers in de basisprincipes van fotografie. Spelend met licht, projecties, vormen en kleuren, de constructie van optische hulpmiddelen als kijkdoos, camera obscura en telescoop, leggen de kleuters de basis voor het begrip van gevorderde concepten. Wanneer mogelijk, wordt verworven kennis vertaald naar de hedendaagse realiteit van camera en computer.